Thursday, February 12, 2015

Aesthetics - Daily Thinkering

Aesthetics

We move into the future at a constant velocity,
Like hot knife through butter.
Inertia = zero, gravity = zero.
It hardly costs energy.
No more than standing still.
Only the past is this meandering, uncertain,
I could say, has aesthetic.

Károly Tóth, Feijenoord, 2014

Esztétika
A jövöbe egyenes vonalú egyenletes mozgással haladunk,
Mint meleg kés a vajban.
Az inercia = nulla, gravitáció = nulla.
Jóformán semmi energiába nem kerül.
Legalább is nem többe, mintha állnánk.
Csak a múlt ilyen kacskaringós és bizonytalan.
Mondhatnám úgy is, hogy esztétikus.

Tóth Károly, Feijenoord, 2014